<strike id="vxh5p"><dl id="vxh5p"></dl></strike>
<span id="vxh5p"></span>
<strike id="vxh5p"><dl id="vxh5p"></dl></strike>
<strike id="vxh5p"><i id="vxh5p"></i></strike>
<strike id="vxh5p"></strike>
<strike id="vxh5p"></strike>
<span id="vxh5p"></span>
<strike id="vxh5p"></strike>
<span id="vxh5p"></span>
<span id="vxh5p"><dl id="vxh5p"></dl></span>
<span id="vxh5p"></span>
<strike id="vxh5p"><i id="vxh5p"></i></strike>
<strike id="vxh5p"></strike>


李美雙:《亞哈死了》

講道時(shí)間:2024-7-7 發(fā)表于:2024-7-3

《亞哈死了》
根據法律規定,如需收聽(tīng)講道音頻,請點(diǎn)此登錄。

 

經(jīng)文:王上22:29-40,王下1:1

提綱:
  一、本應避免的結果
  二、應驗先知的預言
  三、造成國家的動(dòng)蕩

詩(shī)歌:150、287、276、348

講員:李美雙牧師

時(shí)間:2024-7-7
俄罗斯人又更又租| 三年片最新电影免费观看| X姓女RAPPER的首次亮相| 蜜桃视频在线观看| 成全视频大全高清全集免费观看| 国产日产高清DVD碟片| 二人世界视频免费| 大地影院综艺资源|